Het verhaal van Boosting Europe

De oprichting van de vereniging Boosting Europe dateert van oktober 2020. Voorgesteld door Serge DELVENNE die, vertrekkend van de vaststelling dat er een gebrek aan gemeenschappelijk beleid en solidariteit tussen de lidstaten van de Europese Unie was bij de beheersing van de COVID-19-crisis, de wens had mensen te verzamelen rond een project om de krachten te bundelen waarover de landen en partners van de Europese Unie beschikken.

 

Serge DELVENNE, een politieke persoonlijkheid uit Luik, is een overtuigd Europeaan, maar vreselijk teleurgesteld en ontevreden over het beeld dat hij heeft van de EU in haar huidige samenstelling, en ook over haar onvermogen zich te verenigen om een gemeenschappelijk beleid te voeren, één enkel voorzitterschap te hebben, een solide gemeenschappelijke economie, en een eigen leger. Hij meende dat de tijd gekomen was om op te treden, zich ten volle bewust van het feit dat de Unie bij de bevolking desinteresse en soms zelfs een zeker wantrouwen wekt.

 

Hij heeft er toen aan gedacht om in een pluralistische vereniging Belgische en Europese mannen en vrouwen uit alle politieke families, uit de wereld van de cultuur, de diplomatie, de zakenwereld en de wetenschap, die net als hij overtuigde Europeanisten zijn, bijeen te brengen.

 

Hij kreeg aanvankelijk de steun en medewerking van de jonge voorzitter van de JMR van Luik-Ville, Gaëtan COKAIKO, en wendde zich vervolgens tot een emblematische figuur van de Brusselse PS, Jean-Marie AMAND, voormalig kabinetschef van wijlen oud-voorzitter van de Senaat Anne-Marie LIZIN, vice-voorzitter van de Senioren van België, die hem zijn enthousiasme voor het project toonde en ermee instemde eraan deel te nemen.

 

Daarna is het de beurt aan internationaal bekende kunstenaars als Jean-François MALJEAN en anderen om zich bij het team aan te sluiten.

 

Serge DELVENNE besluit dan om samen met zijn nieuwe partners de statuten van de toekomstige vereniging Boosting Europe op te stellen. Deze zijn voltooid op 15 november 2020. Tijdens de Algemene Vergadering, die de oprichting van de vereniging bekrachtigde, werd Serge DELVENNE verkozen tot voorzitter, Gaëtan COKAIKO tot vice-voorzitter, Jean-Marie AMAND tot secretaris-generaal en Yohan VANDENBERGHE tot penningmeester.

 

De statuten zijn op 4 december 2020 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

 

Zo werd Boosting Europe geboren, dat sindsdien de steun heeft gekregen van talrijke vertegenwoordigers van de Belgische en Europese politieke wereld, van wie sommigen zich bereid hebben verklaard lid te worden van het Erecomité van de vereniging.

Een boost, een logo

Het is geen toeval dat onze vereniging een uil als symbool heeft. Deze uil, oorspronkelijk het attribuut van de godin Athena, godin van de wijsheid, is in de loop der jaren het embleem bij uitstek van de cultuur geworden. Het is rond dit punt dat de filosofen van Athene hebben geprobeerd Griekenland te verenigen; het is rond dit punt dat de humanisten de Republiek der Letteren hebben gesticht; en vandaag is het rond dit punt dat wij zullen proberen het Europese project en al zijn waarden te verdedigen, in wat sommigen ongetwijfeld de Pax Europaea zullen noemen.


Originele creatie door Xavier Antoine-Thyssen
(Alle rechten voorbehouden)