EEN BLIK OP BOOSTING EUROPE EVENTS

Een blik op BOOSTING EUROPE EVENTS

Europadag

Op zondag 9 mei 2021, ter gelegenheid van de Dag van Europa, brachten vertegenwoordigers van BOOSTING EUROPE een eerbetoon aan Robert Schuman. Ter gelegenheid van deze jaarlijkse herdenking heeft de Europese commissaris voor Justitie, de heer Didier Reynders, een toespraak gehouden over het belang om onze inspanningen steeds te richten op de versterking van deze Unie van naties, een toespraak die onze vereniging uiteraard onderschrijft!

 

Laten we allemaal toegewijde Europeanisten zijn. Laten wij allen de bruggen bouwen van een serene diplomatie.

 

"Europa zal niet in één klap worden opgebouwd, noch zal het als één geheel worden opgebouwd: het zal worden opgebouwd door middel van concrete verwezenlijkingen die eerst een feitelijke solidariteit tot stand brengen." R. Schuman

Rusland eren bij Manneken-Pis

Op zaterdag 12 juni 2021 werd, op initiatief van het voorzitterschap van Un Élan Pour l'Europe, een nieuw kostuum aangeboden aan de Manneken-Pis!


Deze presentatie van een officier van de Keizerlijke Garde uniform van het Preobrazhensky Regiment maakt deel uit van de deelname van de UEPE aan de promotie van de cultuur en de ondersteuning van de "Russische Seizoenen" die in heel België plaatsvinden.


Zaterdag 12 juni was ook zeer symbolisch voor de Federatie, aangezien het de Russische nationale feestdag was.


Un Élan Pour l'Europe is er trots op deel te nemen aan de bevordering van culturele evenementen van alle internationale en Europese partners die in een vreedzame en diplomatieke geest werken.

14 juli Viering

Op 14 juli 2021 heeft het voorzitterschap van Un Elan Pour l'Europe in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de burgemeester van Brussel, de heer Jean-Marie AMAND, de schepen van Cultuur van de stad Brussel, mevrouw Delphine HOUBA, en Z.Exc. mevrouw Hélène FARNAUD-DEFROMONT, ambassadeur van Frankrijk, een plechtigheid bijgewoond bij het Manneken-Pis, dat voor de gelegenheid van de Franse nationale feestdag in een Parijse titi was gekleed.


Daarna volgde een plechtigheid op de Onbekende Poilu van Laken in aanwezigheid van de militaire attaché van de Franse ambassade in Brussel, kolonel Pierre JAQUET, militair commandant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigers van Franse en Belgische veteranenverenigingen en vaandeldragers.


Vervolgens op initiatief van hun Excellenties de Britse Ambassadeur, de heer Martin SHEARMAN, de Italiaanse Ambassadeur, Z.E. de heer Francesco SHEARMAN, en de Franse Ambassadeur, Z.E. de heer Mourinho. Ambassadeur Francesco GENUARDI, in aanwezigheid van laatstgenoemde, de burgemeester van de stad Brussel, de heer Philippe CLOSE, de heer Jean-Marie AMAND, secretaris-generaal van de UEPE, en de heer Lieven CLAUS, vertegenwoordiger van de UEPE, herdenking en kranslegging in het Heizelstadion, voor het monument en de stèle waarop de namen van de 39 slachtoffers van de ramp van 1985 zijn gegraveerd.


s Avonds hebben in Luik de vice-voorzitter van de UEPE, de heer Gaëtan COKAIKO, de penningmeester van de UEPE, de heer Yohan VANDENBERGHE en de heer Yohan LOLLO, commissaris van de UEPE, de vereniging vertegenwoordigd door deel te nemen aan het Gala van 14 juli dat door de Franse vriendschappen van Luik in het Van der Valk Congres werd georganiseerd

Ceremonie voor 21 juli

Op 20 juli 2021, de vooravond van de Nationale Feestdag, hulde aan Zijne Majesteit Koning Leopold II, kranslegging, minuut stilte, bugelslag, Brabant, in het gezelschap van een aantal eminente dragers van de Leopoldsorde en de Kroon, op uitnodiging van Gil Bourdoux - Voorzitter.


Na de plechtigheid volgde een zeer gezellige lunch in de Prins Albert Club, waar de voorzitter en de secretaris-generaal van de UEPE de eer hadden aan tafel te zitten met president Gil Bourdoux en kolonel JACQUET, militair commandant van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tour van het St Petersburg Koor

Op donderdag 2 september 2021 begon Un Elan Pour l'Europe aan zijn eerste grote evenement. 


Een tournee door België van het Sint-Petersburgkoor voor vier uitzonderlijke data (2-3-4-5 september).


In het koor van de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal, in Notre-Dame de Courtrai, in de Oostendse Sint-Pieters-Pauluskathedraal en in de rotonde van het Museum van de Boverie in het kader van de tentoonstelling "Retrouvailles" trad het ensemble Capella de Saint-Pétersbourg op tot groot genoegen van het publiek, dat bij elke gelegenheid massaal reageerde.


Deze rondreis was ook belangrijk vanwege de boodschap van vrede en eenheid tussen de Russische Federatie en België, die werd overgebracht door de aanwezigheid van Zijne Excellentie de Russische Ambassadeur, Alexander Tokovinin.


Onze voorzitter, de heer Serge Delvenne, wist in elk van zijn toespraken de geest van delen en verzoenen over te brengen die noodzakelijk is om bruggen van dialoog tussen onze twee naties in stand te houden.


Wij willen het publiek en de ambtenaren die bij elk van deze gedenkwaardige voorstellingen aanwezig waren, hartelijk danken. Dank u Brussel; Dank u Kortrijk; Dank u Oostende; Dank u Luik en leve de Vrede!    

Wapenstilstand herdenkingen in Luik

Allereerst was de vereniging UEPE op 8 november, tijdens de inzegening van het Russische monument op het Mémorial Interalliés in Cointe (Luik), vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Serge DELVENNE, en de heer Kaysone SOURIVONG, belast met de missie, om een herdenkingsplicht te vervullen in het kader van de herdenkingsplechtigheid van de Wapenstilstand. De Russische delegatie bestond uit kolonel Sergej KARPOUCHKINE, mevrouw Maria ANTIPOVA, de orthodoxe priester, pater Christian SIMON en enkele Russische landgenoten. De ceremonie vond plaats onder een stralende zon.


Op 10 november 2021 heeft UN ELAN FOR EUROPE, opnieuw vertegenwoordigd door zijn Voorzitter, de heer Serge DELVENNE, alsook de heer Kaysone SOURIVONG, Zaakgelastigde, deelgenomen aan de herdenkingsplechtigheid op het kerkhof van Robermont voor de strijders van de geallieerden, die tijdens de eerste en de tweede wereldoorlog het offer van hun leven hebben gebracht opdat wij vrij zouden kunnen leven door ons te bevrijden van het nazisme. Laten we het nooit vergeten!

Herdenkingsplechtigheid bij de Congreskolom

Deelname van Un Élan Pour l'Europe, vertegenwoordigd door haar voorzitter, de heer Serge DELVENNE, haar ondervoorzitter, de heer Gaëtan COKAIKO, en haar penningmeester, de heer Yohan VANDENBERGHE, aan de herdenkingen van 11 november in de Colonne du Congrès, in aanwezigheid van Zijne Majesteit de KONING.

Receptie op de ambassade van Oezbekistan

Feestelijke receptie op 15 november 2021 waarop het Voorzitterschap van AN ELAN VOOR EUROPA was uitgenodigd ter gelegenheid van het bezoek aan Brussel van Zijne Excellentie Abdulaziz KAMILOV, Minister van Buitenlandse Zaken van Oezbekistan. Er waren ook talrijke ambassadeurs uit Centraal-Azië aanwezig, onder wie Zijne Excellentie de ambassadeur van Turkije in Brussel, met wie Voorzitter Serge Delvenne een privégesprek heeft kunnen voeren.

UEPE-voorzitter Serge DELVENNE ontvangt een UNIT 2021 AWARD

Op 25 november 2021 werd in het Cultureel en Wetenschappelijk Centrum van het Huis van Rusland in Brussel een gala-avond georganiseerd in aanwezigheid van talrijke door de Moskouse autoriteiten gezonden persoonlijkheden en Z.Exc. de heer Alexander TOKOVININ, gevolmachtigd ambassadeur bij het Koninkrijk België, ter gelegenheid van de uitreiking van de AWARD UNIT 2021.


De AWARD UNIT 2021 bekroont en beloont de beste samenwerkingsprojecten die hebben bijgedragen tot een verbetering van de interactie en een versterking van de banden tussen de Russische Federatie en België.


In de categorie "CULTUUR" werd Serge DELVENNE, voorzitter van AN ELAN FOR EUROPE genomineerd en kreeg hij een AWARD UNIT voor o.a. de organisatie van de Belgische tournee en het ongekende succes van het ST-PETERSBURG CHOIR in drie kathedralen van drie grote Belgische steden, Brussel, Kortrijk, Oostende, en in Luik in het hart van de tentoonstelling "RETROUVAILLES".


Hoewel deze AWARD werd toegekend aan Serge Delvenne, zei hij dat hij al zijn naaste medewerkers erbij wilde betrekken.

Kalender van Boosting Europe-activiteiten

De activiteiten van Boosting Europe zijn voorbehouden aan de leden van de vereniging die hun lidgeld hebben betaald.
U kunt het lidmaatschap van onze vereniging aanvragen via dit formulier.

Vind de agenda van onze activiteiten op de computer of tablet.