Galerij van steunbetuigers en Ereleden

U vindt hier de publicaties betreffende de officiële steun die Boosting Europe heeft ontvangen, alsmede de lijst van de leden van het Honorary Committee.

Onze Ereleden

Mijnheer de Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap van België

Mijnheer Oliver Paasch

Mijnheer de Erevoorzitter van de Belgische Senaat

Baron Jacques Brotchi

Belgisch federaal minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
Mevrouw Karine Lalieux

Burgemeester van Etterbeek
De heer Vincent De Wolf

Officiële steun en aanmoediging

Voorzitterschap van de Franse Republiek
De heer Emmanuel Macron

Kabinet van Hunne Majesteiten
Koning Albert II en Koningin Paola van België

Kantoor van Zijne Doorluchtige Hoogheid
De Prins van Monaco

Diplomatieke dienst van Zijne Majesteit de Koning 
Philippe van België

Voorzitterschap van de Bondsrepubliek Duitsland

Bondskanselarij van Duitsland

Kabinet van Zijne Majesteit de Koning 
Felipe VI van Spanje

Kabinet van Zijne Koninklijke Hoogheid
​​​​​​​De Groothertog van Luxemburg Henri

Kabinet van Hunne Koninklijke Hoogheden
​​​​​​​De Groothertog van Luxemburg Henri